TARPTAUTINIŲ PROGRAMŲ

„ZIPIO DRAUGAI“ IR „OBUOLIO DRAUGAI“

ĮGYVENDINIMAS KKNUC

 2017 – 2018 m.m. KKNUC ir toliau įgyvendinamos dvi tarptautinės, emocinių ir elgesio sunkumų įveikimo ankstyvosios prevencijos programos: neformaliojo švietimo užsiėmimuose 1 – 2 klasės vaikų grupėje – „Zipio draugai“, 3 – 4 klasės – „Obuolio draugai“. Neformaliojo švietimo užsiėmimuose nedalyvaujantys vaikai su mokomąja medžiaga ir rekomenduojamomis temomis susipažįsta klasės valandėlių, dorinio ugdymo pamokose, popamokiniuose užsiėmimuose.

Užsiėmimų paskirtis:

Programos „Zipio draugai” ir „Obuolio draugai“ padeda vaikams išmokti įveikti kasdienius sunkumus ir problemas.

Programos pagrįstos teorija, teigiančia, kad vaikai nuolatos įvairiomis aplinkybėmis bendrauja su kitais žmonėmis – šeimos nariais, pedagogais, draugais, kaimynais ir kitais vaikais. Nuo to, kaip gerai jie sutaria su aplinkiniais, kaip sėkmingai įveikia sunkumus bei stresines situacijas, priklauso jų pačių nuomonė apie save ir apie kitus žmones. Nuo to priklauso tai, kaip vaikai sugeba prisitaikyti prie įvairių gyvenimo aplinkybių, bei tai, kiek laimingi ar nelaimingi jie jaučiasi.

Šios programos moko įveikimo būdų, kurie skatina vaikus padėti ne tik sau, bet ir kitiems. Pagalba, pagarba vienas kitam, įsivaizdavimas, kaip jaučiasi kitas (empatija) ir bendradarbiavimas - pagrindinės „Zipio draugų”ir „Obuolio draugų“ vertybės.

Užsiėmimų tikslas:

Padėti vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

Veikla:

Kaip vyksta programų užsiėmimai?

Įgijusi programų ,,Zipio draugai” ir „Obuolio draugai“ pedagogo kvalifikaciją, grupėse pedagogė veda savo ugdytiniams 24 programos valandėles. Po vieną 45 minučių trukmės valandėlę kas savaitę.

Jų metu vaikams skaitoma temomis „Jausmai“, „Bendravimas“, „Tarpusavio santykių užmezgimas ir nutraukimas“, „Konflikto sprendimas“, „Pasikeitimo ir netekties išgyvenimas“, „Įveikiame“ ir pan. Pagrindiniai šių pasakojimų veikėjai susiduria su mažiesiems pažįstamais dalykais: draugyste, bendravimu, vienišumo jausmu, skriaudimu, priekabiavimu, patyčiomis, reagavimu į pokyčius ir netektis, situacijomis, kai reikia viską pradėti iš naujo. Kiekvieną istoriją iliustruoja ryškiaspalvių piešinėlių rinkinys.

Valandėlės metu, supažindinusi su pasakojimu, pedagogė kviečia vaikus aktyviai įsitraukti į diskusijas, vaidinimą, žaidimus ir piešimą. Šių užsiėmimų tikslas yra padėti vaikams išnagrinėti ir suprasti savo jausmus bei elgesį, išmokti naujų elgesio būdų. Užsiėmimuose nenurodinėjama vaikams, ką konkrečiai daryti. Nesakoma jiems, kad ,,šis sprendimas yra geras, o anas – blogas". Vietoje to, vaikai skatinami aiškintis, mąstyti ir ieškoti gerų išeičių patys. Programose vaikai kviečiami naudotis auksine taisykle: ,,Gera išeitis yra ta, kuri padeda tau pasijusti geriau ir neįskaudina kito”.

Valandėlės vaikams nenuobodžios – jie kalbasi, piešia, vaidina, žaidžia bendravimo žaidimus ir kaupia dvasinį atsparumą įvairioms gyvenimo negandoms.

Ar tikrai programos efektyvios?

Nors vaikų socialinius įgūdžius, jų pokyčius pasverti ir įvertinti sunku (nėra galimybių vaikus stebėti visose jų gyvenimo situacijose), neabejotinai vaikams programos turi teigiamą įtaką: išauga jų pasitikėjimas savimi ir savo gebėjimais, atsparumas neigiamai aplinkos įtakai, gebėjimas susivaldyti, vaikai tampa jautresni draugų ir artimųjų emocinei būsenai bei problemoms, draugiškesni, gebantys drauge rasti išeitį, susitarti. Mažėja vaikų agresyvaus, nevaldomo elgesio atvejų, didėja dėmesingumas. Vaikai pradeda taikyti daugiau ir įvairesnių programose išmoktų būdų: pasakyti tiesą, atsiprašyti, pasikalbėti su pedagogais, mama, tėčiu, draugais. Ypač svarbus pasiekimas – padidėjęs vaikų gebėjimas įveikti kasdienius sunkumus.

Norisi tikėti, kad visi įgūdžiai, kuriuos vaikai įgyja užsiėmimų metu, prisidės prie tolimesnio jų gyvenimo sėkmės.

Kiti pastebėjimai...

Pirmus metus programoje dalyvaujantys mažiausi užsiėmimų dalyviai dar yra linkę slapukauti, neigti kylančius nemalonius jausmus, neatskleisti savo paslapčių. Vyresnieji, antrus metus programoje dalyvaujantys vaikai, jau moka atpažinti savo jausmus, supranta, kodėl svarbu apie juos kalbėtis ir žino, kaip susidūrus su sunkumais pasijusti geriau bei padėti savo draugams.

Vaikai išmoksta bei praktiškai išbando įvairius nusiraminimo, atsipalaidavimo būdus.

Programos_Obuolio draugai_grafikas. pdf

Programos_Zipio draugai_ grafikas. pdf

  • IMAG2024
  • IMAG2391
  • IMG_6334
  • IMG_6336
  • IMG_6337

Programų vadovė Dalia Bakanienė

Akimirkos

Mokinių darbai.jpg

Elektroninis dienynas

Gestų žodynas

Pamokų laikas

2 % parama

Kelių eismo taisyklės lietuvių gestų kalba

Nuorodos