Socialinis emocinis ugdymas apima penkias esmines kompetencijų grupes: savimonę, socialinį sąmoningumą, tarpusavio santykius ir atsakingų sprendimų priėmimą. Šios kompetencijos yra pagrindas teigiamiems akademiniams, socialiniams, emociniams, sveikos gyvensenos ir pilietiškumo rezultatams.

Šiandien socialinis ir emocinis ugdymas yra neatskiriamas nuo kokybiško švietimo ir mokyklų misijos, nes sparčiai besikeičianti visuomenė, atviras pasaulis skatina mus vis labiau matyti ne tik save, savo interesus, bet ir kitus; skatina gebėti prisitaikyti prie pokyčių, o tam vien akademinių žinių nepakanka.

2013 m. rugsėjo mėn. Centras pradėjo skirti ypatingą dėmesį 5-10 klasių sutrikusios klausos mokinių socialiniam emociniam ugdymui. Iš pradžių Centro pedagoginės bendruomenės nariai patys parengė socialinio emocinio ugdymo programą ir ją vykdė visose ugdymo koncentruose, tiek pamokų, tiek popamokiniu metu.

2015 metų rugpjūčio mėn. Centro pedagogai dalyvavo seminare apie LIONS QUEST programą „Paauglystės kryžkelės“, kurį vedė vaikų ir paauglių psichiatras, LIONS QUEST programos vyr. instruktorius-konsultantas ir VšĮ LIONS QUEST LIETUVA direktorius Linas Slušnys ir nuo 2015 m. rugsėjo mėn. pradėjo vykdyti nuoseklią socialinio emocinio ugdymo programą „Paauglystės kryžkelės“.

LIONS QUEST programos visame pasaulyje pripažintos kaip vienos sėkmingiausių pozityviosios prevencijos programų. Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa „Paauglystės kryžkelės“ yra gavusi CSAP/SAMHSA „MODEL“ apdovanojimą už geriausią praktiką, ugdančią sveiką elgesį bei mažinančią paauglių narkotikų vartojimą.  

Akimirkos

IMG_8515.jpg

Elektroninis dienynas

Gestų žodynas

Pamokų laikas

2 % parama

Kelių eismo taisyklės lietuvių gestų kalba

Nuorodos