Centro bendruomenė yra atvira visuomenei – bendrauja ir bendradarbiauja su švietimo, kultūros ir mokslo institucijomis, steigėju, Kauno miesto savivaldybe, ugdymo įstaigomis, aukštosiomis mokyklomis, pedagogų kvalifikacijos centrais, sveikatos priežiūros centrais, teisėtvarkos institucijomis, nevyriausybinėmis ir kurčiųjų organizacijomis,  užsienio partneriais.

Bendradarbiaujame su:

 • Centro mokinių tėvais ir kitais šeimos nariais
 • Pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis
 • Švietimo mainų paramos fondu
 • Pedagogine psichologine tarnyba
 • Vaikų teisių apsaugos tarnybomis
 • Lietuvos zoologijos sodu
 • Kauno moksleivių aplinkotyros centru
 • Kauno miesto vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmais
 • Kauno Lėlių teatru
 • Kauno m. bendrojo lavinimo mokyklomis (K. Griniaus progimnazija, Kauno Šv.Kazimiero pagrindine mokykla, „Paparčio" pradine mokykla, VšĮ Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų mokykla ir kt.)
 • Taikomosios dailės mokykla
 • Vilniaus kolegija
 • Kauno kolegija
 • Kauno apskrities specialiųjų pedagogų ir tėvų draugija
 • Lietuvos surdopedagogų asociacija
 • Kauno pedagogų kvalifikacijos centru
 • LSMU ligoninės Kauno klinikų LOR skyriaus gydytojais audiologais
 • Lietuvos kurčiųjų draugija
 • Respublikiniu kurčiųjų reabilitacijos centru
 • Kauno kurčiųjų reabilitacijos centru
 • Kauno kurčiųjų jaunimo organizacija
 • Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centru
 • Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centru
 • Kauno Prano Daunio ugdymo centru
 • Lietuvos sporto universitetu
 • LSMU Slaugos fakultetu
 • Kauno Žaliakalnio seniūnija
 • Kauno apskrities VPK Žaliakalnio policijos komisariatu
 • Kauno apskrities VPK patrulių rinktine
 • Įmonių, prekiaujančių kompensacine technika, specialistais: UAB „Biomedika“, UAB ,„Klausos technika“, UAB „Surdotechnika, UAB „Medicus Audiology“, UAB „Audiomedika“, UAB "Laudata"
 • Su tėvų, auginančių sutrikusios klausos vaikus, bendrijomis: „Pagava“, „Suvoka“
 • Maironio lietuvių literatūros muziejumi
 • Lietuvos kurčiųjų sporto federacija
 • Kauno kurčiųjų sporto klubu „Tyla“
 • VšĮ „Surdologijos centras‘‘
 • Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centru
 • Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centru
 • VšĮ Kauno Dainavos poliklinika
 • Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Reabilitacijos klinika
 • Kauno m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuru
 • Kauno A.Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla
 • VšĮ „Vaiko labui
 • VšĮ "Amiči Art"

Bendraujame ir bendradarbiaujame su užsienio partneriais iš:

 • Riksgymnasiet för döva Tullängsskolan (Orebro, Švedija)
 • European Sign Language Centre (Orebro, Švedija)
 • Stredni skola, zakladni skola a materska skola (Hradec Kralov, Čekija)
 • Federation of deaf people of the community of Madrid (Madridas, Ispanija)
 • Doncaster Communication College (Doncasteris, Anglija)
 • Centro de Investigação Educativas (Porto, Portugalija)
 • University of Paris 8, UFR Sciences du Language (Paryžius, Prancūzija)
 • Mert Öztüre Işitme Engelliler Meslek Lisesi (Izmiras, Vokietija)
 • Rheinisch-Westfälisches Berufskolleg Essen (Esenas, Vokietija)
 • Orebro university (Orebro, Švedija)
 • Stockholmo universitetas (Stockholmas, Švedija)
 • Latvian Association of the Deaf Rehabilitation centre (Riga, Latvia)
 • Tallinna Heleni Kool (Talinas, Estija)
 • Polski Zwiazek Gluchych Oddzial Lodzki (Lodzė, Lenkija)
 • Táknsmiðjan (Rekyavik, Islandija)
 • Alpen-Adria-University of Klagenfurt (Klagenfurtas, Austrija)
 • Ca´ Foscari University of Venice (Venecija, Italija)
 • Colegio Publico Manule Pacheso (Ispanija)
 • Rezeknes Logopediska internatskola (Rezeknė, Latvija)
 • Skola Podstawowa im. Adama Mickievicza Nr. 44 w Gdansku (Gdanskas, Lenkija)
 • Szakladna skola internatna Pre Ziakov s Chybami Reci
 • Spojena škola Pavla Sabadoša internata (Prešovas, Slovakija)
 • Olecko Šv.Filipo Smaldonės kurčiųjų ugdymo centras (Lenkija)

Bendraujame su mokiniais ir mokytojais iš Slovakijos kurčiųjų mokyklos

 • DSC_0070
 • IMG_0500
 • IMG_4307
 • partneriai

 

Akimirkos

comenius.jpg

Elektroninis dienynas

Gestų žodynas

Pamokų laikas

2 % parama

Kelių eismo taisyklės lietuvių gestų kalba

Nuorodos